Klice

Klice

Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

  • klícati — klíčem nedov., klícala in klicála (í ȋ) 1. glasno izgovarjati, govoriti, navadno kako ime: klical ga je, pa se ni hotel obrniti; vztrajno kliče mater; že dolgo te kličem; v strahu jo je začel klicati / polglasno, z močnim glasom klicati / iti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • klíca — e ž (í) 1. nav. mn. mikroorganizem, ki povzroča kako bolezen: prenašati, razširjati, uničevati klice; zatreti razvoj klic / bolezenske klice; klice jetike 2. ekspr., navadno z rodilnikom prvi pojav tega, kar se začenja razvijati ali ima možnosti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Tropical Heat — title card Genre Action Comedy Created by Sam Egan …   Wikipedia

  • Positive Deconstruction — Positive Deconstruction, in relation to Christian apologetics, is a term first used by Nick Pollard in Evangelism Made Slightly Less Difficult ,Nick Pollard, Evangelism Made Slightly Less Difficult (Leicester: IVP, 1997) pp. 48–56.] (drawing on… …   Wikipedia

  • Sasha Gedeon — Saša Gedeon, * 29. August 1970 Prag) ist tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor. 1996 absolvierte er die tschechische Filmakademie FAMU, in der er heute als Geschäftsführer der Filmwerkstatt fungiert. Zu seinen bekanntesten Filmen gehört… …   Deutsch Wikipedia

  • Saša Gedeon — (* 29. August 1970 Prag) ist tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor. 1996 absolvierte er die tschechische Filmakademie FAMU, in der er heute als Geschäftsführer der Filmwerkstatt fungiert. Zu seinen bekanntesten Filmen gehört… …   Deutsch Wikipedia

  • Morića Han — is a han (that is, a roadside inn) originally built in 1551 in Sarajevo, Ottoman Empire (now Bosnia and Herzegovina). After a fire in 1697 it was reconstructed in its current form.[1] Morića Han is one of the buildings which were financed by and… …   Wikipedia

  • klicònoša — klicònoš|a m onaj koji u sebi nosi zarazne klice, onaj koji raznosi zarazne klice [taj ∼a; ti/te ∼e] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kliconoša — klicònoša m DEFINICIJA onaj koji u sebi nosi zarazne klice, onaj koji raznosi zarazne klice [taj kliconoša; ti kliconoše; te kliconoše] ETIMOLOGIJA v. klijati, klica + v. nositi …   Hrvatski jezični portal

  • klíc — a m (ȋ) 1. glasno izgovorjeno, izrečeno, navadno kako ime: zaslišal je očetov klic / njegov klic se je razlegal daleč naokoli klicanje / glasni klici / vola sta razumela oračeve klice; pren., ekspr. sledil je notranjemu klicu // redko oglašanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”