Li

Li

Li, li o LI puede referirse a:

Autores de nombres científicos

 • A.D.Li - A.D. Li 1922-
 • A.J.Li - An Jen Li fl. 1981
 • A.M.Li - An Ming Li fl. 1983
 • B.L.Li - Ben Liang Li fl. 1989
 • B.Li - Bin Li 1952-
 • B.G.Li - Bing Gui Li 1921-
 • Bo Li - Bo Li fl. 2008
 • B.S.Li - Bo Sheng Li fl. 1986
 • C.D.Li - Chao Da Li fl. 1990
 • C.Lan Li - Chao Lan Li fl. 1988
 • C.L.Li - Chao Luan Li 1938-
 • C.H.Li - Cheng Hu Li fl. 1993
 • C.S.Li - Cheng Sen Li fl. 1982
 • C.X.Li - Cheng Xiang Li fl. 1995
 • C.Y.Li - Chi Yun Li 1933-
 • C.W.Li - Chia Wei Li
 • C.Li - Chien Li fl. 1987

C.J.Li - Chun Jie Li fl. 1995

Chun L.Li - Chun Lu Li fl. 2004

C.R.Li - Chun Ru Li fl. 1999

Chun X.Li - Chun Xiang Li fl. 2005

Da M.Li - Da Ming Li fl. 2007

D.X.Li - Dao Xin Li fl. 2000

D.W.Li - De Wei Li fl. 2003

D.Z.Li - De Zhu Li 1963-

D.K.Li - Deng Ke Li 1937-

Dian M.Li - Dian Ming Li fl. 2000

D.M.Li - Dong Mei Li fl. 1997

D.C.Li - Duo Chuan Li fl. 1993

F.Z.Li - Fa Zeng Li fl. 1982-1988

F.Li - Feng Li fl. 1988

F.X.Li - Fu Xiu Li fl. 1990

G.Y.Li - Gen You Li 1956-

G.X.Li - Guang Xing Li fl. 1989

G.Z.Li - Guang Zhao Li 1940-

G.L.Li - Guilin Li fl. 1995

G.P.Li - Guo Ping Li fl. 1995

Hai M.Li - Hai Mei Li fl. 2004

H.M.Li - He Min Li fl. 2002

H.Li - Hen(g) Li 1929-

H.T.Li - Hong Tao Li fl. 2007

Hong Z.Li - Hong Zhe Li fl. 2006

H.W.Li - Hsi Wen Li 1931-

Hua Li - Hua Li 1962-

H.J.Li - Hui Jun Li fl. 1994

H.L.Li - Hui Lin Li 1911-

H.Z.Li - Hui Zhong Li fl. 1986

J.N.Li - J.N. Li fl. 1988

Ji H.Li - Ji Hong Li fl. 2003

J.J.Li - Jia Jue Li fl. 1992

J.M.Li - Jia Mei Li fl. 2008

J.Y.Li - Jia Ying Li fl. 1984

J.Z.Li - Jia Zheng Li 1936-

Jian H.Li - Jian Hua Li fl. 2001

J.Q.Li - Jian Qiang Li fl. 1988

J.X.Li - Jian Xiu Li fl. 1983-1988

J.Yi Li - Jian Yi Li 1916-

Jian Z.Li - Jian Zong Li fl. 1993

J.Li - Jie Li 1967-

J.W.Li - Jie Wei Li fl. 2002

J.L.Li - Jin Liang Li fl. 1990

J.F.Li - Jing Fu Li fl. 1979

J.H.Li - Jing Hua Li fl. 1988

J.S.Li - Jun Shan Li fl. 1997

K.M.Li - Kuang Ming Li fl. 1989

L.J.Li - L.J. Li fl. 1985

L.B.Li - Li Bo Li fl. 1993

L.T.Li - Li Tzu Li fl. 1990

L.Ching Li - Liang Ching Li

L.Q.Li - Liang Qian Li 1952-

L.Li - Lin Li fl. 2008

L.Chu Li - Lin Chu Li fl. 1982

M.H.Li - Min Hui Li fl. 2004

M.Li - Ming Li fl. 1994

M.F.Li - Ming Fei Li fl. 1994

M.R.Li - Ming Rui Li fl. 1992

M.X.Li - Ming Xia Li 1932-

M.Y.Li - Ming Yuan Li fl. 1977

Nan Li - Nan Li 1963-

N.H.Li - Ning Hon Li fl. 2003

N.Li - Nong Li fl. 1994

P.C.Li - Pei Chun (Qiong) Li fl. 1981

P.Y.Li - Pei Yuan Li fl. 1987

P.T.Li - Ping Tao Li 1936-

Q.Li - Qian Li fl. 1984

Q.Y.Li - Qin Yi Li fl. 1992

Q.J.Li - Qing Jun Li fl. 2008

R.H.Li - Ren He Li fl. 1979

R.Li - Rong Li fl. 2002

R.X.Li - Rong Xi Li fl. 1990

R.G.Li - Rui Gao Li fl. 2002

R.Y.Li - Ruo Yu Li fl. 1998

S.C.Li - Shu Chun Li 1920-

S.D.Li - S.D. Li fl. 2003

S.H.Li - Shang Hao Li 1917-

Sheng Feng Li - Sheng Feng Li fl. 1995

Shi J.Li - Shi Jin Li fl. 2002

Si Feng Li - Si Feng Li 1960-

S.J.Li - Shu Jiu Li fl. 1988

S.Q.Li - S.Q. Li fl. 1983

S.X.Li - Shu Xin Li 1926-

S.Y.Li - Shi You Li fl. 1988

S.P.Li - Sung Po Li 1966-

T.B.Li - T.B. Li fl. 1984

T.Q.Li - T.Q. Li fl. 1987

T.H.Li - Tai Hui Li fl. 1987

T.L.Li - Te Ling Li fl. 2007

T.Z.Li - Ti Zhi Li fl. 1989

T.F.Li - Tian Fei Li fl. 1998

T.J.Li - Tion Juan Li fl. 1981

W.C.Li - Wan Cheng Li fl. 1981

W.H.Li - Wei Hsin Li

W.L.Li - Wei Lin Li fl. 2000

W.P.Li - Wei Ping Li fl. 1992

W.D.Li - Wen De Li fl. 1985

W.Z.Li - Wen Zheng Li fl. 1987

X.P.Li - Xiang Ping Li 1964-

Xiang W.Li - Xiang Wang Li 1944-

Xi.D.Li - Xiao-Dong Li fl. 2005

X.H.Li - Xin Hua Li fl. 1996

X.Z.Li - Xin Zheng Li fl. 2007

X.J.Li - Xing Jiang Li 1932-

X.W.Li - Xing Wen Li 1932-

Xui J.Li - Xiu Jiu Li fl. 1989

X.De Li - Xue De Li fl. 1996

X.D.Li - Xue Dong Li fl. 1995

X.Y.Li - Xue Yu Li fl. 1983

Y.M.Li - Y.M. Li fl. 1988

Y.R.Li - Ya Ru Li fl. 1979

Y.H.Li - Yan Hui Li 1930-

Yan J.Li - Yan Jun Li fl. 2000

Yao Y.Li - Yao Ying Li 1930-

Y.B.Li - Yi Bo Li fl. 1994

Y.J.Li - Yi Jan Li fl. 1985

Yin Li - Yin Li fl. 1974

Yong J.Li - Yong Jae Li fl. 1996

Y.K.Li - Yong Kang Li fl. 1986

Yu Li - Yu Li 1932-

Y.S.Li - Yu Shan Li fl. 1988

Y.X.Li - Yu Xiang Li fl. 1994

Yuan B.Li - Yuan Bo Li fl. 2006

Yuan X.Li - Yuan Xue Li fl. 2002

Yue Y.Li - Yue Ying Li fl. 1979

 • Yun Li - Yun Li fl. 2003
 • Z.Y.Li - Z.Y. Li fl. 1976
 • Ze X.Li - Ze Xian Li 1936-
 • Z.Z.Li - Zeng Zhi Li fl. 1984
 • Z.Qi Li - Zhen Qi Li fl. 2000
 • Zhen Q.Li - Zhen Qing Li fl. 1989
 • Z.Yu Li - Zhen Yu Li 1952-
 • Z.H.Li - Zhi Hua Li 1935-
 • Zhi Y.Li - Zhi Yun Li fl. 1995
 • Z.M.Li - Zhong Ming Li fl. 1983
 • Zhong Q.Li - Zhong Qing Li fl. 1983
 • Zhu Li - Zhu Li fl. 2008
 • Z.Li - Zhuang Li fl. 2004
 • Zi Q.Li - Zi Quan Li fl. 1979
 • Z.P.Li - Zi Ping Li fl. 1991
 • Z.X.Li - Zong Xiu Li 1937-
 • Zu Q.Li - Zu Qiang Li fl. 2001
 • Sergio Li - Lin fl. 2010Wikimedia foundation. 2010.

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”